2 years ago

Powstanie symbolu Powstania Warszawskiego

Kotwica – symbol Polski walczącej, pojawiła się na ulicach Warszawy, w roku 1942, malowanie jej na ścianach miało wciągnąć do walki przeciw okupantowi młodzież, bez narażania jej. Sygnatury o podobnym znaczeniu pojawiały w różnych państwach będących pod niewolą Niemiecką, między innymi w Holandii, Norwegii, czy Francji.

Początkowo podawano, że popularny znak kotwicy został przysłany na konkurs ogłoszony przez Komisję Propagandy Okręgu Warszawskiego ZWZ,powstał w jednym z dziewczyńskich zespołów harcerskich, a jego autorką była najprawdopodobniej Anna Smoleńska. Ta oficjalna historia powstania jednego z najpopularniejszych polskich emblematów narodowych była znana do lat 80 XX wieku.

Około roku 1981 pierwszy raz pojawiło się nazwisko Jana Michała Sokołowskiego, jako autora projektu. Sokołowski artysta plastyk prawdopodobnie wykonał Kotwicę na polecenie redaktora naczelnego Biuletynu Informacyjnego, którego był szwagrem i bardzo dobrym znajomym, a ówczesna bohema artystyczna Warszawy zbierająca się w piwnicy Zachęty, twierdziła, że grafika będzie najbardziej znanym dziełem artysty, nie pomylili się, pomimo że jemu samemu sławy nie przyniosła. Litera P, wpisany w w kotwicę po raz pierwszy pojawił się w druku właśnie w biuletynie, w wydaniu z sklep patriotyczny kwietnia 1942 roku, obok artykułu zatytułowanego „Kotwica” autorstwa Aleksandra Kamińskiego, harcmistrza, prywatnie przyjaciela Sokołowskiego.Plastyk był ukrywany jako autor Kotwicy, po to, aby strzec go przed okupantem. Dzisiaj „Kotwica” jest wszechstronnie znanym znakiem walki Polaków z Niemcami i jest jendym z elementów naszego dziedzictwa narodowego. Wbrew ogromnych zniszczeń Warszawy podczas wojny do dziś w wielu miejscach znajdziemy „Kotwice”, pochodzące z tamtych czasów.
 

2 years ago

Wykorzystanie symboli narodowych i terytorialnych w celach marketingowych.

Wykorzystanie symboli państwowych albo terytorialnych, jak np. godło, herb miasta, czy barwy narodowe jest najłatwiejszym możliwością na określenie lokalizacjitak produktów, jak i usług, jednak czy można je stosować w celach komercyjnych?

„Ustawodawstwo zabrania umiejscawianie symboli Rzeczypospolitej Polskiej w towarach przydzielonych do handlu, jednakowoż zezwala sygnowanie ich emblematami narodowymi w formie stylizowanej lub artystycznej, nie określając dokładnie, co przez to jest pojmowane. Zatem jeśli tylko edytujemy np. odcienie kolorów albo kształt jakiegoś składnika, atrybut ten jest uważany za przerobiony artystycznie i możemy go użyć” informuje portal http://www.3design.com.pl/

Korzystanie z emblematów województw nie jest określone przez system prawny, wobec tego zarówno herby, jak i flagi wojewódzkie mogą być znakiem towarowym. Atrybuty wojewódzkie mogę być uważane za dobra osobiste, i wedle kodeksu cywilnego, jeśli następuje ich naruszenie, można zabraniać ich stosowania. Reguły korzystania z symboli wojewódzkich są określane przez uchwałę sejmiku województwa odnośnie symboli, jednak większość województw jej nie posiada.W przypadku symboli powiatów, gmin i miast jednostki samorządu terytorialnego mogą same decydować o wykorzystaniu swoich herbów, jednak zazwyczaj nie ma aktów, określających prawo do korzystania z nich. Zatem można je wykorzystywać na tej samej zasadzie co emblematy województw.

Ustawodawstwo w kwestii wykorzystywania symboli państwowych, jak również innych jednostek samorządu terytorialnego jest niekompletne i może być różnorodnie odbieranie, jednak warto pamiętać, że wszystkie te atrybuty są częścią naszej tradycji i zawsze powinniśmy okazywać im uszanowanie.
 

2 years ago

Zastosowanie symboli państwowych i terytorialnych w celach marketingowych.

Zastosowanie symboli państwowych i terytorialnych w celach marketingowych.

Wykorzystanie emblematów narodowych albo terytorialnych, takich jak godło, herb miasta, czy barwy narodowe jest najłatwiejszym sposobem na wskazanie lokalizacjitak produktów, jak i usług, jednak czy możemy je stosować w celach marketingowych?

„Ustawodawstwo zabrania umiejscawianie symboli Rzeczypospolitej Polskiej w towarach przeznaczonych do handlu, jednak zezwala oznaczanie ich symbolami państwowymi w formie obrobionej lub artystycznej, nie określając dokładnie, co poprzez to jest pojmowane. Zatem jeżeli tylko zmienimy np. tonację kolorów lub formę któregoś składnika, symbol ten jest uznany za przerobiony artystycznie i można go wykorzystać” informuje portal 3design koszulki polska walcząca

Korzystanie z emblematów województw nie jest sprecyzowane przez system prawny, wobec tego tak herby, jak i flagi wojewódzkie mogą być znakiem towarowym. Atrybuty wojewódzkie mogę być traktowane jako dobra osobiste, i według kodeksu cywilnego, jeśli następuje ich naruszenie, możliwe jest aby zabraniać ich używania. Reguły korzystania z symboli wojewódzkich są określane przez uchwałę sejmiku województwa odnośnie symboli, jednakowoż większość województw jej nie ma.

W przypadku emblematów powiatów, gmin i miast jednostki samorządu terytorialnego mogą samodzielnie decydować o korzystaniu ze swoich herbów, jednak zazwyczaj nie ma aktów, regulujących prawo do korzystania z nich. Zatem możemy je wykorzystywać na tej samej zasadzie co symbole województw.Prawo w kwestii wykorzystywania symboli narodowych, jak i pozostałych jednostek samorządu terytorialnego jest niewystarczające i może być różnie odbieranie, jednak warto mieć na uwadze, że wszystkie te symbole są częścią naszej tradycji i zawsze musimy okazywać im uszanowanie.